COVID-19 testsett

 • COVID-19 (SARS-CoV-2) Neutralizing Antibody Test

  COVID-19 (SARS-CoV-2) Neutraliserende antistofftest

  Anti-SARS-COV-2 nøytraliserende antistofftest (immunokromatografi) er for in vitro-kvalitativ påvisning av nøytraliserende antistoffer mot SARS-CoV-2 i humane serum- eller plasmaprøver.De nøytraliserende antistoffene mot SARS-CoV-2 kan blokkere interaksjonen mellom reseptorbindingsdomenet til det virale piggglykoproteinet (RBD) med den angiotensinkonverterende enzym-2 (ACE2) celleoverflatereseptoren. Analysen kan brukes til å oppdage hvilket som helst antistoff i serum og plasma som nøytraliserer interaksjonen mellom RBD-ACE2. Testen er uavhengig av art og isotype.

 • COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG IgM Antibody Test

  COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG IgM antistofftest

  COVID-19 (Corona Virus Disease) er en smittsom sykdom forårsaket av det nylig oppdagede coronavirus. COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG / IgM antistoff testkassett er en lateral strømningskromatografisk immunanalyse for kvalitativ påvisning av IgG og IgM antistoffer mot COVID-19 i humant helblod, serum eller plasmaprøve.

 • COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test

  COVID-19 (SARS-CoV-2) antigen test

  Dette produktet brukes til in vitro kvalitativ påvisning av antigenet til nytt koronavirus i humane nasofaryngeale vattpinner.
  COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Kit er en test og gir et foreløpig testresultat for å hjelpe til med å diagnostisere infeksjon med nytt Coronavirus. Enhver tolkning eller bruk av dette foreløpige testresultatet må også stole på andre kliniske funn så vel som på profesjonell vurdering fra helsepersonell. Alternative testmetoder (metoder) bør vurderes for å bekrefte testresultatet oppnådd ved denne testen.

+86 15910623759